معنی و ترجمه کلمه effecturate به فارسی effecturate یعنی چه

effecturate


فراهم کردن ،موجب شدن ،انجام دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها