معنی و ترجمه کلمه efferent به فارسی efferent یعنی چه

efferent


برونبر،وابران( در اعصاب)،رگ بيرون بر،وابران
روانشناسى : وابران
ورزش : وابران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها