معنی و ترجمه کلمه efficacity به فارسی efficacity یعنی چه

efficacity


)=efficacy(اثر،سودمندى ،درجه تاثير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها