معنی و ترجمه کلمه efficiency variance به فارسی efficiency variance یعنی چه

efficiency variance


تباين کارايى
علوم مهندسى : اختلاف بازدهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها