معنی و ترجمه کلمه efficient به فارسی efficient یعنی چه

efficient


بهره ور،موثر،کارامد،با کفايت ،کارا
معمارى : کارامد
روانشناسى : کارامد
بازرگانى : کارامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها