معنی و ترجمه کلمه efflorescent به فارسی efflorescent یعنی چه

efflorescent


متبلورشونده ،پوشيده ازگرداملاح ،شوره زده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها