معنی و ترجمه کلمه effuse به فارسی effuse یعنی چه

effuse


بيرون ريختن از،ريختن( خون )پاشيدن ،پخش کردن ،پراکنده و متفرق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها