معنی و ترجمه کلمه effusion of gases به فارسی effusion of gases یعنی چه

effusion of gases


معمارى : نشت گازها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها