معنی و ترجمه کلمه effusion به فارسی effusion یعنی چه

effusion


برون ريزى ،نشد،ريزش ،(مج ).اضافه ،جريان بزور،تظاهر،فوران
شيمى : نفوذ مولکولى
زيست شناسى : برون تراوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها