معنی و ترجمه کلمه egalitarian society به فارسی egalitarian society یعنی چه

egalitarian society


بازرگانى : جامعه تساوى طلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها