معنی و ترجمه کلمه egalitarianism به فارسی egalitarianism یعنی چه

egalitarianism


مکتب تساوى طلب ،مکتب مساوات بشر
بازرگانى : مکتب مساوات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها