معنی و ترجمه کلمه egg-bound به فارسی egg-bound یعنی چه

egg-bound


صفت مرغى که تخم درتخم دانش گشته ياپيچ خورده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها