معنی و ترجمه کلمه egg-tooth به فارسی egg-tooth یعنی چه

egg-tooth


نوک جوجه ازتخم درنيامده که با ان پوست تخم راشکسته بيرون ميايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها