معنی و ترجمه کلمه ego block به فارسی ego block یعنی چه

ego block


روانشناسى : سد خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها