معنی و ترجمه کلمه ego cathexis به فارسی ego cathexis یعنی چه

ego cathexis


روانشناسى : نيروگذارى در خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها