معنی و ترجمه کلمه ego-alien (ego dystonic) به فارسی ego-alien (ego dystonic) یعنی چه

ego-alien (ego dystonic)


روانشناسى : خود ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها