معنی و ترجمه کلمه ego-defence به فارسی ego-defence یعنی چه

ego-defence


روانشناسى : دفاع خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها