معنی و ترجمه کلمه ego-dystonic به فارسی ego-dystonic یعنی چه

ego-dystonic


روانشناسى : خود ناهمخوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها