معنی و ترجمه کلمه ego-function به فارسی ego-function یعنی چه

ego-function


روانشناسى : کارکرد خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها