معنی و ترجمه کلمه ego-involved به فارسی ego-involved یعنی چه

ego-involved


روانشناسى : خود درگيرشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها