معنی و ترجمه کلمه ego-resistance به فارسی ego-resistance یعنی چه

ego-resistance


روانشناسى : مقاومت خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها