معنی و ترجمه کلمه ego-strength به فارسی ego-strength یعنی چه

ego-strength


روانشناسى : نيرومندى خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها