معنی و ترجمه کلمه egocentric به فارسی egocentric یعنی چه

egocentric


خودپسندى ،خود بين ،خودمدار
روانشناسى : خودمحور
زيست شناسى : خودپا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها