معنی و ترجمه کلمه egoism به فارسی egoism یعنی چه

egoism


اگوئيسم ،خودپرستى ،خودخواهى
قانون ـ فقه : يکى از اصول فلسفه ماکياولى و عبارت است از اعتقاد به خودپرستى و خودخواهى انسان که مبناى فلسفه او به نام اگوئيسم جهانى قرار گرفته است
روانشناسى : خودخواهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها