معنی و ترجمه کلمه eia interface به فارسی eia interface یعنی چه

eia interface


کامپيوتر : يک رابط استاندارد ميان دستگاههاى جانبى و ريزکامپيوترها و مدمها و ترمينالها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها