معنی و ترجمه کلمه eigenfunction به فارسی eigenfunction یعنی چه

eigenfunction


ويژه تابع
شيمى : تابع مشخصه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها