معنی و ترجمه کلمه eight-queens problem به فارسی eight-queens problem یعنی چه

eight-queens problem


ورزش : مسئله هشت وزير شطرنج

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها