معنی و ترجمه کلمه ejection به فارسی ejection یعنی چه

ejection


دفع کردن ،اخراج ،پس زنى ،بيرون رانى
علوم مهندسى : دفع
شيمى : بيرون اندازى
علوم نظامى : خارج کردن وسيله يا نيروها بخارج پرتاب کردن يا کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها