معنی و ترجمه کلمه elaborate به فارسی elaborate یعنی چه

elaborate


ساخت استاد،پرکار،استادانه درست شده ،بزحمت درست شده ،به زحمت ساختن ،داراى جزئيات ،بادقت شرح دادن
عمران : استادانه ساختن
معمارى : پرکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها