معنی و ترجمه کلمه elaboration به فارسی elaboration یعنی چه

elaboration


پيچيدگى ،جزئيات
روانشناسى : بسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها