معنی و ترجمه کلمه elaborative به فارسی elaborative یعنی چه

elaborative


مشروح ،تفضيلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها