معنی و ترجمه کلمه elastic behavior به فارسی elastic behavior یعنی چه

elastic behavior


رفتار ارتجاعى
عمران : حرکت ارتجاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها