معنی و ترجمه کلمه elastic buckling به فارسی elastic buckling یعنی چه

elastic buckling


عمران : کمانش ارتجاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها