معنی و ترجمه کلمه elastic collision به فارسی elastic collision یعنی چه

elastic collision


معمارى : برخورد کشسان
شيمى : برخورد کشسان
علوم هوايى : برخورد الاستيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها