معنی و ترجمه کلمه elastic demand به فارسی elastic demand یعنی چه

elastic demand


تقاضاى با کشش ،تقاضاى کشش دار
قانون ـ فقه : تقاضاى انعطاف پذير
بازرگانى : حساس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها