معنی و ترجمه کلمه elastic modulus به فارسی elastic modulus یعنی چه

elastic modulus


ضريب کشسانى ،ضريب ارتجاعى
معمارى : ضريب بر جهندگى
شيمى : ضريب کشسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها