معنی و ترجمه کلمه elastic pavement به فارسی elastic pavement یعنی چه

elastic pavement


معمارى : روسازى فنرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها