معنی و ترجمه کلمه elastic properties به فارسی elastic properties یعنی چه

elastic properties


عمران : خواص ارتجاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها