معنی و ترجمه کلمه elastically به فارسی elastically یعنی چه

elastically


بطورکش دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها