معنی و ترجمه کلمه elasticity of production به فارسی elasticity of production یعنی چه

elasticity of production


بازرگانى : کشش توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها