معنی و ترجمه کلمه elasticity of supply به فارسی elasticity of supply یعنی چه

elasticity of supply


بازرگانى : کشش عرضه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها