معنی و ترجمه کلمه elavation tint به فارسی elavation tint یعنی چه

elavation tint


رنگ يا هاشورهاى ارتفاع نما
علوم نظامى : هاشور ارتفاع نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها