معنی و ترجمه کلمه elbow telescope به فارسی elbow telescope یعنی چه

elbow telescope


علوم نظامى : دوربين بازويى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها