معنی و ترجمه کلمه elecampane به فارسی elecampane یعنی چه

elecampane


(گ.ش ).زنجبيل شامى ،راسن ،نوعى شيرينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها