معنی و ترجمه کلمه elective mutism به فارسی elective mutism یعنی چه

elective mutism


روانشناسى : خموشى انتخابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها