معنی و ترجمه کلمه electorate به فارسی electorate یعنی چه

electorate


گزينگرگان ،هيئت انتخاب کنندگان ،حوزه انتخابيه
قانون ـ فقه : حوزه انتخابيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها