معنی و ترجمه کلمه electra complex به فارسی electra complex یعنی چه

electra complex


حب دختر نسبت به پدر و بغض از مادر
روانشناسى : عقده الکترا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها