معنی و ترجمه کلمه electric , drill به فارسی electric , drill یعنی چه

electric , drill


علوم نظامى : مته برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها