معنی و ترجمه کلمه electric arc current به فارسی electric arc current یعنی چه

electric arc current


علوم مهندسى : جريان قوس الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها