معنی و ترجمه کلمه electric bell به فارسی electric bell یعنی چه

electric bell


زنگ اخبار( برقى)
معمارى : زنگ اخبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها